İSG Katip Onayı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na (ÇSGB) bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Kanunen zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerinin online takibi için, İSG Katip olarak adlandırılan bir sistem geliştirmiştir. İSG Katip üzerinden Türkiye’de kayıtlı olan tüm şirketlerin İSG hizmeti alıp almadıklarını bilgisayar ortamında kolaylıkla takip edebilmektedir. İSG Katip Sistemi ile OSGB hizmeti almayan işverenlere yönelik otomatik olarak cezai işlem yapılabilmekte, itiraz söz konusu olduğunda işyerleri denetime alınmakta ve itirazlar incelenerek karar verilmektedir.

İşverenler Kanunen zorunlu İSG hizmetleri için; ÇSGB onaylı yetkili ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ (OSGB) üzerinden İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi yaparak yasal yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

ISG Katip Nedir?

OSGB’ler sözleşme imzaladıkları işyerleri için, İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini İSG-Katip sisteminde görevlendirmesi, işverenlerin de bu görevlendirmeleri yine İSG Katip üzerinden onaylaması gerekiyor.

Kanunda yasal hizmetin İSG Katip’ten onaylandığı taktirde başladığı belirtilmiştir.

Aksi takdirde Devlet nezdinde hizmet alınmamış olarak göründüğü için işveren için cezai işlem uygulanabilmektedir. Aynı şekilde OSGB’lerde onaylanmamış sözleşme ile hizmet verdiği için kapatılmalarına bile neden olacak şekilde cezalandırılmaktadır.

Kanunen Zorunlu olan İSG Katip karşılıklı onaylama işlemi için; Hizmet alacak işyerinin OSGB’ye SGK işyeri sicil numarasını bildirmesi ve OSGB’nin İSG Katip üzerinden görevlendirme yapması. Sonra da hizmet alan işverenin, E-Devlet şifresi ile İSG Katip sistemine giriş yaparak İSG hizmeti aldığına dair ONAY vermesi gerekmektedir ve yasal zorunluluktur.

İSG-Katip Sisteminden ONAY vermek için tıklayın