Hizmet Süreleri Hesaplamaları

Personel Sayınız

Şirketinizin
Tehlike Sınıfı
Uzman Hekim DSP
Kısmı Süreli
(Saat/Ay)
Kısmı Süreli
(Saat/Ay)
Kısmı Süreli
(Saat/Ay)
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli