Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süresi Hesaplama

 
Diğer Sağlık Personeli Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz ?
 
Çalışan Sayınız:
Hesapla
 
Şirketinizin Tehlike Sınıfı Hangi Uzmanlık sınıfları Hizmet Verilebilir? Süre (Saat)
Az Tehlikeli A, B, C
Tehlikeli A, B
Çok Tehlikeli A
 
Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri" adlı 19. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,
  • 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika
Diğer işyerlerinde,
  • Az teklikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika
  • Teklikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika
  • Çok teklikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim ?

Şirketlerşin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belitlenir.

Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi'ne bakabilirsiniz.

Tüm haklar saklıdır Ankatek Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Designed by aKare Bilişim