İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

 
İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz ?
 
Çalışan Sayınız:
Hesapla
 
Şirketinizin Tehlike Sınıfı Hangi Uzmanlık sınıfları Hizmet Verilebilir? Süre (Saat)
Az Tehlikeli A, B, C
Tehlikeli A, B
Çok Tehlikeli A
 
İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "Diğer Sağlık Personellerinin Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,
  • 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika
Diğer işyerlerinde,
  • Az teklikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika
  • Teklikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika
  • Çok teklikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika
işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim ?

Şirketlerşin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belitlenir.

Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi'ne bakabilirsiniz.

Tüm haklar saklıdır Ankatek Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Designed by aKare Bilişim